Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Polish
#91
Ok., so translate for Ctrl+Shift+W is correct, but Ctrl+Shift+Q need to change: Zamknij wszystkie instancje przeglądarki
Reply
#92
(12-09-2020, 05:46 PM)thermadir Wrote: Ok., so translate for Ctrl+Shift+W is correct, but Ctrl+Shift+Q need to change: Zamknij wszystkie instancje przeglądarki
Thanks for the correction.
Reply
#93
Some new strings need translation, thank you.
[Text in red is the explanation, no translation needed]

Let the web page handle keyboard shortcuts on these domains[Keystrokes are always handled by the website itself, the browser window doesn't handle them]

Always open URL in the current tab if it is new tab[If the current tab is chrome://newtab/, always use the current tab to load URL, ignore all tab options]

Jump to the address bar[Focus the location bar, like what F6 does]

Global shortcut keys[System-wide shortcuts, for example: F1, WIN+R, Ctrl+Shift+Delete]

Enable shortcut for taking screenshot

Enable shortcut for hiding the browser window and taking screenshot

Please enter full path of the destination directory.[Needs absolute paths, relative paths are not allowed here]

Overwrite the existing file by default

Toggle  caret  browsing[Toggle what F7 does]

Open URL in new multilogin tab when the current tab is multilogin tab[If the current tab is multilogin tab, opened tabs will be always multilogin tabs, whatever they are opened from bookmarks, location bar, links, etc.]

Reload all unpacked extensions[A feature used for extension development]

Show tab scrolling buttons

It is not allowed to download videos from this website

Downloading ...

Failed to download

Failed to download video clip

Converting ...

Failed to convert downloaded file

Failed to write file

Cancelling ...

Record this video

I am the owner/maintainer of this website

Skip and continue

separated by commas or spaces

Show side panel button

Enable TLS 1.0

Download  dialog[The following 10 items are the names of some UI components, just translate straightly]

Download  dialog - URL field

Download  dialog - file name field

Download  dialog - saved folder list

Video popup tool window

Download bubble dialog

Video download dialog

Screenshot Button

Mute Toggle Button

Download  Button
Reply
#94
Let the web page handle keyboard shortcuts on these domains (separated by commas, semicolons or spaces)
Pozwól stronie internetowej obsługiwać skróty klawiszowe w tych domenach (oddzielone przecinkami, średnikami lub spacjami)

Always open URL in the current tab if it is new tab
Zawsze otwieraj adres URL w bieżącej karcie, jeśli jest to nowa karta

Jump to the address bar
Przejdź do paska adresu

Global shortcut keys
Globalne klawisze skrótów

Enable shortcut for taking screenshot
Włącz skrót do robienia zrzutów ekranu

Enable shortcut for hiding the browser window and taking screenshot
Włącz skrót do ukrywania okna przeglądarki i robienia zrzutów ekranu

Please enter full path of the destination directory.
Podaj pełną ścieżkę do katalogu docelowego.

Overwrite the existing file by default
Domyślnie zastąp istniejący plik

Toggle  caret  browsing
Włącz przeglądanie przy użyciu kursora

Open URL in new multilogin tab when the current tab is multilogin tab
Otwórz adres URL w nowej karcie multilogin, gdy aktualna karta jest kartą multilogin

Reload all unpacked extensions
Załaduj ponownie wszystkie rozpakowane rozszerzenia

Show tab scrolling buttons
Pokaż przyciski przewijania kart

It is not allowed to download videos from this website
Pobieranie filmów z tej strony jest zabronione

Downloading ...
Pobieranie ...

Failed to download
Pobieranie nieudane

Failed to download video clip
Nie udało się pobrać klipu wideo

Converting ...
Konwertowanie ...

Failed to convert downloaded file
Nie udało się przekonwertować pobranego pliku

Failed to write file
Nie udało się zapisać pliku

Cancelling ...
Anulowanie ...

Record this video
Nagraj to wideo

I am the owner/maintainer of this website
Jestem właścicielem/opiekunem tej strony

Skip and continue
Pomiń i kontynuuj

separated by commas or spaces
oddzielone przecinkami lub spacjami

Show side panel button
Pokaż przycisk panelu bocznego

Enable TLS 1.0
Włącz TLS 1.0

Download  dialog
Okno pobierania

Download  dialog - URL field
Okno pobierania - pole adresu URL

Download  dialog - file name field
Okno pobierania - pole nazwy pliku

Download  dialog - saved folder list
Okno pobierania - lista zapisanych folderów

Video popup tool window
Wyskakujące okienko narzędzia wideo

Download bubble dialog
Dymek okna pobierania

Video download dialog
Okno pobierania wideo

Screenshot Button
Przycisk zrzutu ekranu

Mute Toggle Button
Przycisk wyciszenia

Download  Button
Przycisk pobierania

--- ---

Done
Gotowe

Middle click to save page as image.
Kliknij środkowym przyciskiem, aby zapisać stronę jako obraz.

Right click to hide the browser window and capture.
Kliknij prawym przyciskiem, aby ukryć okno przeglądarki i uchwycić.

Image Files
Pliki obrazów

PNG Image
Obraz PNG

Show tab menu
Pokaż menu kart

Always show bookmarks bar on new tab page
Zawsze pokazuj pasek zakładek na stronie nowej karty

--- ---

Folder
Teczka
Folder

Add tab to reading list
Dodaj kartę do listy Do przeczytania
Dodaj kartę do listy do przeczytania

Connecting server...
Łączenie serwera...
Łączenie z serwerem...

Enable super drag
Włącz Super przeciągnięcie
Włącz super przeciągnięcie

Show tip for super drag
Pokaż wskazówkę dla Super przeciągnięcia
Pokaż wskazówkę dla super przeciągnięcia

English translation:

   

Polish translation:

   

New Polish translation:

   
Reply
#95
@mlkdom, thank you very much!
We will apply these strings in our next version.
Reply
#96
Some new strings need translation, thank you.

Probing    [Note: detecting resources]

Failed to probe AAA    [Note: AAA is a placeholder, leave it as is]

Enable custom URL in incognito mode    [Note: this is an option for the new tab, chrome://settings/cbNewTab]

Clear browsing data automatically after closing multilogin tabs

Force links to open in the current tab    [Note: always navigate in the current tab when clicking on any hyperlink]

Copy selected text and current tab URL    [Note: "current tab URL" means the URL of the current tab]

Clear for multilogin tabs    [Note: this is a string in the "Clear browsing data"(Ctrl+Shift+Delete) dialog]
Reply
#97
Enable custom URL in incognito mode
Włącz niestandardowy adres URL w trybie incognito

Clear browsing data automatically after closing multilogin tabs
Automatycznie wyczyść dane przeglądania po zamknięciu kart multilogin

Force links to open in the current tab
Wymuś otwieranie linków w bieżącej karcie

Force links to open in the background
Wymuś otwieranie linków w tle

Copy selected text and current tab URL
Kopiuj zaznaczony tekst i adres URL bieżącej karty

Clear for multilogin tabs
Wyczyść karty multilogin

New multilogin tab to the right
Nowa karta multilogin po prawej stronie

Dark mode policy
Opcje trybu ciemnego
Reply
#98
@mlkdom,
Thanks very much for your help.
Reply
#99
Unfortunately, the latest version does not include the translation corrections from post #94.
Reply
(04-20-2024, 11:57 PM)mlkdom Wrote: Unfortunately, the latest version does not include the translation corrections from post #94.
Sorry it was my fault.
Will apply them in the next version.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)