Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Polish
#51
Hi Smile

Enable suggestions in the address bar
Włącz sugestie na pasku adresu

Reset this dial["dial" means the items in Most Popular page]
Zresetuj pole szybkiego wyboru

Reset all dials
Zresetuj wszystkie pola szybkiego wyboru

Reload thumbnail
Odśwież miniaturę

Confirm reseting dial
Potwierdź resetowanie pola szybkiego wyboru

Are you sure to reset this dial to http://www.xyz.com?
Czy na pewno zresetować to pole do http://www.xyz.com?

Are you sure to reset all dials?
Czy na pewno zresetować wszystkie pola?

Show screenshot button
Pokaż przycisk zrzutu ekranu

Left click to capture normally.
Kliknij lewym przyciskiem, aby uchwycić normalnie.

Right click to hide the browser window and capture.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ukryć okno przeglądarki i przechwycić.

Open recommended page[Can translate as "Open recommended URL"]
Otwórz rekomendowaną stronę

Once a day
Raz dziennie

Every time
Za każdym razem

Show tab bar at the bottom of browser window
Pokaż pasek kart na dole okna przeglądarki
Reply
#52
Thank you, jack.
Reply
#53
Some new strings need to translate, thank you.

Start finding selected text

Show tip after auto update completed

Upgraded to 100.0[the message in the tip window after browser auto updated]

Open link in new multilogin tab[web page context menu item]

Open in new multilogin tab[bookmarks context menu item]

Search for logo[a button for searching new tab dial logo when there is no builtin one]

Install for current user only

Go to previous page

Go to next page
Reply
#54
Start finding selected text
Rozpocznij wyszukiwanie zaznaczonego tekstu

Show tip after auto update completed
Pokaż powiadomienie po zakończonej automatycznej aktualizacji

Upgraded to 100.0[the message in the tip window after browser auto updated]
Zaktualizowano do 100.0

Open link in new multilogin tab[web page context menu item]
Otwórz link w nowej zakładce multilogin

Open in new multilogin tab[bookmarks context menu item]
Otwórz w nowej zakładce multilogin

Search for logo[a button for searching new tab dial logo when there is no builtin one]
Wyszukaj logo

Install for current user only
Instalacja tylko dla bieżącego użytkownika

Go to previous page
Przejdź do poprzedniej strony

Go to next page
Przejdź do następnej strony
Reply
#55
@jack
Thanks for your support all the time.
Reply
#56
There are more strings need translation, thank you.

Install Cent Browser

Options

Create desktop shortcut

Add to taskbar

Set as default browser

Install

Location:

Installer can't access this directory, please choose another one.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.
Reply
#57
You welcome


Install Cent Browser
Instaluj Cent Browser

Options
Opcje

Create desktop shortcut
Utwórz skrót na pulpicie

Add to taskbar
Dodaj do pasku zadań

Set as default browser
Ustaw jako domyślną przeglądarkę

Install
Instalacja

Location:
Lokalizacja:

Installer can't access this directory, please choose another one.
Instalator nie może uzyskać dostępu do tego katalogu, proszę wybrać inny.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.
Na tej partycji nie ma wystarczająco dużo miejsca, proszę wybrać inną.
Reply
#58
(09-16-2017, 03:05 PM)jack Wrote: You welcome


Install Cent Browser
Instaluj Cent Browser

Options
Opcje

Create desktop shortcut
Utwórz skrót na pulpicie

Add to taskbar
Dodaj do pasku zadań

Set as default browser
Ustaw jako domyślną przeglądarkę

Install
Instalacja

Location:
Lokalizacja:

Installer can't access this directory, please choose another one.
Instalator nie może uzyskać dostępu do tego katalogu, proszę wybrać inny.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.
Na tej partycji nie ma wystarczająco dużo miejsca, proszę wybrać inną.

Nice work, thank you.
Reply
#59
There are new strings need translation, thank you and Happy New Year.
Content in [] is explanation, need no translation.

XXX is already assigned to YYY[XXX and YYY are placeholder]

XXX is not a valid shortcut

Disable mouse gesture in these domains[disable mouse gesture for some special websites]

Go to the home page of the website[e.g.:For http://aaa.yahoo.com/news/2017-12-30.html, it will go to http://aaa.yahoo.com/]

Open the current URL in multilogin tab

Add to most popular[add URL of the current tab to the speed dial items(most popular) in the new tab page]

Send current URL via Email[send URL of the current tab via default Email application]

A file with the same name exists, would you like to overwrite it?

Download directory doesn't exist and can't be created.[the folder for saving download files doesn't exist]

Use multiple search engines in the address bar[display multiple search engine in the location bar suggestion list]
Reply
#60
Happy New Year Smile

XXX is already assigned to YYY[XXX and YYY are placeholder]
XXX jest już przypisany do YYY

XXX is not a valid shortcut
XXX nie jest prawidłowym skrótem

Disable mouse gesture in these domains[disable mouse gesture for some special websites]
Wyłącz gest myszy w tych domenach

Go to the home page of the website[e.g.:For http://aaa.yahoo.com/news/2017-12-30.html, it will go to http://aaa.yahoo.com/]
Przejdź do strony głównej witryny

Open the current URL in multilogin tab
Otwórz bieżący adres URL na karcie multilogin

Add to most popular[add URL of the current tab to the speed dial items(most popular) in the new tab page]
Dodaj do najpopularniejszego

Send current URL via Email[send URL of the current tab via default Email application]
Wyślij bieżący adres URL przez e-mail

A file with the same name exists, would you like to overwrite it?
Plik o tej samej nazwie istnieje, czy chcesz go zastąpić?

Download directory doesn't exist and can't be created.[the folder for saving download files doesn't exist]
Katalog pobierania nie istnieje i nie można go utworzyć.

Use multiple search engines in the address bar[display multiple search engine in the location bar suggestion list]
Użyj wielu wyszukiwarek w pasku adresu
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 3 Guest(s)