Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
IDM không nhận trình duyệt
#1
Sad 
IDM của em vài hôm nay có hiện tượng không nhận trình duyệt như video 
(My IDM has a problem, it don't remember Cent browser, I recorded in the video)Em đã cài lại IDM, Cent nhưng vẫn bị vậy 
(Reinstall both IDM and Cent but not change, still the problem)

Không biết có cách nào để xử lý vấn đề này không ạ?
(So, Admin or Mod, please guide me how to fix this?)
Reply
#2
Have you tried adding chrome.exe(centbrowser main executable) in "Options"->"General"->"Add browser...", and enabling "IDM Integration Module" in chrome://extensions?
Reply
#3
(05-26-2018, 03:12 AM)nucasspro Wrote: IDM của em vài hôm nay có hiện tượng không nhận trình duyệt như video 
(My IDM has a problem, it don't remember Cent browser, I recorded in the video)Em đã cài lại IDM, Cent nhưng vẫn bị vậy 
(Reinstall both IDM and Cent but not change, still the problem)

Không biết có cách nào để xử lý vấn đề này không ạ?
(So, Admin or Mod, please guide me how to fix this?)


bạn lại tải phần mở rộng của IDM ,  cài vào centbrowser là được nhé
Reply
#4
Thanks, I found a reason Smile. Windows Defender Security was removed IDM Integration Module. Just add IDM Integration Module to Exclusion, now everything is ok Smile
Reply
#5
(06-07-2018, 08:17 AM)nucasspro Wrote: Thanks, I found a reason Smile. Windows Defender Security was removed IDM Integration Module. Just add IDM Integration Module to Exclusion, now everything is ok Smile

Glad to hear that. Biggrin
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)