Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Không có logo trong tab khởi động
#1
Khi tôi thêm trang vào trang khởi động, sẽ không có biểu tượng của web thêm vào như trong hình. Giờ tôi muốn có logo, làm như thế nào? Xin cảm ơn sự trợ giúp.[Image: l.png]
Reply
#2
There is bug in thumbnail capture in Chromium, we will try to solve it recently.
Or you can find an web image URL through Google.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)