Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cách đổi công cụ tìm kiếm mặc định
#1
Question 
Xin chào các bạn mình muốn thay đổi cộng cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ của trình duyệt web CentBrowser thì phải làm như thế nào để đổi? Mình làm đủ mọi cách mà không đổi được. Ai biết chỉ cho mình cách với. Trân thành cám ơn!

Thành viên
Phạm Khuê
Reply


Messages In This Thread
Cách đổi công cụ tìm kiếm mặc định - by Phạm Khuê - 11-24-2017, 04:17 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)